INICI EMPRESA SERVEIS VEHICLES I MAQUINARIA CONTENIDORS CONTACTE
ss   ss ss
Gestió directa de tot tipus de residus no perillosos i gestió indirecta de residus perillosos. Transport de residus perillosos i no perillosos amb vehicles autoritzats per ARC.

Arena reciclada 0/4, TOT-U reciclat  0/20, Graveta reciclada  4/22, Grava reciclada  20/63

ss ss ss
Recuperació tractament i millora de camins amb àrids reciclats.

Desmuntatge i retirada de cubertes, dipòsits, canonades, revestiments.

Excavacions, enderrocs, moviments de terres, netejes de solars, rasadora.

ss ss ss

Transport de vehicles i maquinària amb Góndola, transport de maquinària amb portacontenidors...

Àrids de cantera, sauló, compost. terres vegetals, terres abonades, materials de construcció...

Neteja i tractament d'abocaments incontrolats i millora i restauració de la zona afectada.